124

Nyheter

När vi väljer en produkt väljer vi vanligtvis enligt yttre faktorer. Detsamma gäller för chipinduktorer. Vi måste överväga några externa eller interna faktorer för att välja en lämplig chipinduktor för oss, vilket påverkar chipet. Det finns många faktorer för induktans

Om produkten behöver en chipinduktor för en bärbar strömförsörjning måste den vanligtvis överväga tre punkter: storlek, storlek och den tredje punkten är fortfarande storlek. Varför fokuserar du på storleken? Storleken på mobiltelefonens kretskort är i sig liten. Dagens mobila enheter innehåller tidigare funktioner som MP3, MP4 och video. Fler funktioner har ökat batteriförbrukningen. Därför, för att tillhandahålla mer effektiva lösningar, förbättrar forskarna dem långsamt.

Till exempel används en magnetisk buck -omvandlare nu för att ersätta den linjära regulatorn som har använts tidigare eller direkt anslutits till batteriet.

07j

Förutom storleken måste induktorns huvudspecifikationer också beakta induktansvärdet, spolens DC -impedans, den nominella mättnadsströmmen och AC -impedansen ESR. Samtidigt bör, beroende på applikation, också beaktas skärmad induktans och oskärmad induktans.

Vi måste också överväga förlusten av induktorn under växelström. Ändringarna i induktans under AC som ges av varje induktortillverkare är olika. Olika AC -impedanser som produceras av olika kopplingsfrekvenser är olika, vilket resulterar i skillnader under lätta belastningar. Det är mycket viktigt att förbättra batteriets livslängd i bärbara energisystem.


Posttid: 12-12-2021