124

Axiell induktor

  • Färgkodsinduktor

    Färgkodsinduktor

    Färgringinduktorn är en reaktiv enhet.Induktorer används ofta i elektroniska kretsar.En tråd placeras på en järnkärna eller en luftkärnas spole är en induktor.När strömmen passerar genom en trådsektion kommer ett visst elektromagnetiskt fält att genereras runt tråden, och detta elektromagnetiska fält kommer att ha en effekt på tråden i detta elektromagnetiska fält.Vi kallar denna effekt för elektromagnetisk induktion.För att stärka den elektromagnetiska induktionen lindar man ofta en isolerad tråd till en spole med ett visst antal varv, och vi kallar denna spole en induktansspole.För enkel identifiering kallas induktansspolen vanligtvis en induktor eller en induktor.