124

Nyheter

Om chipinduktorn har onormalt brus under driften av utrustningen, vad är orsaken? Hur löser man det? Vad gör analysen av redaktören för Xinchenyang Electronics nedan?

Under drift, på grund av magnetostriktionen hos chipinduktorn, kommer den att avge onormalt brus genom överföringsmediets förstärkning, vilket resulterar i dålig produktupplevelse. Denna situation orsakas i allmänhet av den okvalificerade produktionsprocessen och produktkvaliteten hos chipinduktorn. Onormalt buller uppstår under driften av chipinduktorn, och dess produktkvalitet och produktionsprocess måste inspekteras:
1. Produktkvalitetskontroll:
Titta på induktorns aktuella vågform. Om vågformen är normal har kvaliteten på induktorn ett problem. Om vågformen är onormal kan det vara ett kretsproblem och kretsfelsökning krävs.
2. Produktionsprocessinspektion:

Kontrollera om kretsens ström och induktorns tråddiameter överensstämmer med kraven och kontrollera induktorns lindningsprocess, till exempel om lindningen är lös.
Lösning på det onormala brus som avges av chipinduktorn:
1. Buller är i allmänhet olösligt. När onormalt brus uppstår under användning av chipinduktorn är den enda lösningen att byta ut den.
2. För de oanvända SMD -induktorprodukterna kan du enkelt och effektivt minska bullret som orsakas av impregnering av lacken, stärka utmatningen, göra lindningen mer solid, byta järnkärna med bättre magnetostriktiv effekt, etc. Påverkan.


Posttid: 25-25-2021